orientační ceník zednických prací

 

položka poznámka jednotka cena
Penetrace podkladu cena s materiálem 1 m/2 25 Kč
Vyrovnávky samo-nivelační hmotou cena bez materiálu 1 m/2 120 Kč
Omítka jádrová do 2 cm cena bez materiálu 1 m/2 130 Kč
Natažení perlinky a zastěrkování lepidlem cena bez materiálu 1 m/2 130 Kč
Štukování stěn (jednovrstvé) cena bez materiálu 1 m/2 85 Kč
Štukování stropů (jednovrstvé) cena bez materiálu 1 m/2 120 Kč
Štukování stropů (dvouvrstvé) cena bez materiálu 1 m/2 150 Kč
Montáž pod-omítkových alu-rohů cena bez materiálu 1 m/b 50 Kč
Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. stěrkou do 10 mm, alu-roh, štuky) použití krycí fólie 1 m/b 170 Kč
Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. polystyren nad 10 mm, alu-roh, štuky) použití krycí fólie 1 m/b 240 Kč
Podezdění vany-rovné dle typu včetně materiálu 1 ks 4 500 Kč
Podezdění sprchové vaničky dle typu včetně materiálu 1 ks 2 500 Kč
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 5 cm cena bez materiálu 1 m/2 150 Kč
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 7,5 cm cena bez materiálu 1 m/2 180 Kč
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 10 cm cena bez materiálu 1 m/2 190 Kč
Odstranění původní malby dle dispozic 1 m/2 30-60 Kč
Montáž kovových zárubní jednokřídlé 1 ks 1100 Kč
Bourání cihlové příčky   1 m/3 1050 Kč
Bourání betonové příčky-panel   1 m/3 4 500 Kč
Bourání betonové podlahy   1 m/3 1 250 Kč
Přesun stavební suti, stavebních hmot a přípravné práce dle náročnosti 1/hod. 250-300 Kč
zdění svislé konstrukce š. 36.5 -44 cena bez materiálu 1 m/3 950-1100Kč
šalování věnce z prken - oboustranné cena vč. materiálu 1 m/b 280 Kč
zdění komínu Schiedel cena bez materiálu 1m/b 1200 Kč
penetrace podkladu + lepení izolace IPA cena bez materiálu 1m/2 180 Kč
další práce dle individuální dohody